Ekologiczne metody utylizacji odpadów

utylizacja odpadów, ekologiczne metody utylizacji odpadów

Table of Contents

Niestety im wyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego Państwa, tym większa ilość generowanych odpadów. Od 2019 roku obowiązują jednak w większości krajów nowe zasady ich segregowania i utylizacji. Podpowiadamy, jak bardziej ekologicznie je unicestwiać. Do tej pory utylizacja odpadów polegała na składowaniu śmieci w wyznaczonym do tego miejscu. Całe szczęście poznaliśmy nowe metody na ich degradację, a to daje nadzieję, że nie zalejemy świata ich kolejną, gigantyczną ilością.

Ekologiczne metody utylizacji odpadów

Jest wiele metod utylizacji odpadów. Część z nich jest mocno ekologiczna, a przy części procesów potrzebne są zaawansowane technologie, które minimalizują zanieczyszczenie środowiska. Poniżej przykłady sposób utylizacji odpadów.

Utylizacja odpadów. Recykling

Jest to jeden z najbardziej ekologicznych i najefektywniejszych sposobów na utylizację odpadów. Jako pierwszy etap recyklingu określa się segregacje ich na odpowiedni frakcje. To odbywa się już na poziomie każdego z gospodarstw domowych. Odpady w takim przypadku dzielimy na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady bio oraz zmieszane. Do tych ostatnich trafiają śmieci, których nie da się posegregować do tych czterech wcześniejszych kategorii.

Kompost

Jedna z najbardziej pierwotnych metod utylizacji odpadów. Jest to naturalny sposób przekształcania organicznych odpadów w próchniczą masę. Obecnie nowoczesne metody kompostowania pomagają jeszcze bardziej naturze w sprawniejszej utylizacji odpadów BIO. W ten sposób można ograniczyć ilość odpadów kierowanych na wysypiska nawet o 50%. Wszystko dzięki mikroorganizmom, dzięki którym odpady są unicestwione pod kątem sanitarnym. 

Fermentacja beztlenowa biomasy

Metoda utylizacji, która przyczynia się do beztlenowego rozkładu odpadów, a efektem tego procesu jest wytworzenie biogazu. Biogazem jest między innymi paliwo gazowe, które jest produktem ubocznym rolnictwa.

Spalanie

Najbardziej szkodliwym dla środowiska sposobem utylizacji odpadów jest właśnie spalanie. Przez wytwarzanie się w trakcie niego toksycznych substancji musi odbywać się w zaawansowanych technologicznie i odpowiednio do tego przystosowanych spalarniach. Ta metoda ma na celu możliwość ponownego użycia tych odpadów. W ten sposób możemy uzyskać m.in. nawóz lub polepszacz gleby. W trakcie spalania wytwarza się także ciepło i energia, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Podczas tego procesu objętość odpadów zmniejsza się o 90%.

Podziel się:

Ciekawe posty